Łódź, Piłsudskiego 8

opis nieruchomości
 • Nieruchomość gruntowa zabudowana;
 • Nieruchomość stanowi własność Województwa Łódzkiego;
 • Księga wieczysta nr LD1M/00083295 prowadzona przez Sąd Rejonowy
  w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych; 
 • Nieruchomość składa się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów
  nr 402/62 w obrębie geodezyjnym S-06 Miasta Łodzi;
 • Powierzchnia działki gruntu wynosi 0,0678 ha;

Nieruchomość zlokalizowana jest w ścisłym centrum Miasta Łodzi
w bezpośrednim sąsiedztwie głównego szlaku komunikacyjnego w mieście, wschód – zachód oraz kwartału ulic: Piotrkowskiej, Sienkiewicza, Roosevelta
i al. Piłsudskiego. 

Obszar, na którym znajduje się budynek przy al. Piłsudskiego 8 objęty jest ochroną konserwatorską, na podstawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych, decyzja z dnia 20 stycznia 1971 roku pod numerem rejestru A/48 „Zespół urbanistyczny ulicy Piotrkowskiej” – na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza /al. Piłsudskiego oraz na podstawie uchwały Nr XCVI/2002/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 października 2014 roku w sprawie przejęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2014-2017” jako „Historyczny układ urbanistyczny oraz krajobraz kulturowy Osady Łódki”.

Na nieruchomości posadowiony jest budynek o charakterze biurowo-administracyjnym przeznaczony na cele statutowe Województwa Łódzkiego. Budynek usytuowany jest w kompleksie zabudowy z lat 70 XX wieku oddany do użytku w 1973 roku. Dojazd do nieruchomości zapewniony jest od alei Piłsudskiego i od ulicy Roosevelta zgodnie z uprawnieniami przysługującymi z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w formie służebności drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego właściciela ww. nieruchomości.

W budynku znajduje się siedziba władz Samorządu Województwa Łódzkiego a także siedziba komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Budynek posiada 17 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemną. 

Parametry techniczno-użytkowe budynku:

 • Powierzchnia zabudowy: 678,00 m2
 • Powierzchnia użytkowa: 9.344,68 m2
 • Kubatura: 42.397,42 m3
osoba zarządzająca
Agnieszka Sadura (pokój 111) nr tel. 111 tel. kom. 664 496 816
uwagi

Janusz Biernat Starszy specjalista ds. Zarządzania Bezpieczeństwem tel. 42 663-34-29, 667-637-111