Łódź, Nowy Józefów 52

opis nieruchomości
  • Nieruchomości gruntowe zabudowane; 
  • Nieruchomości stanowią własność Województwa Łódzkiego;
  • Nieruchomość uregulowana w księdze wieczystej nr LD1M/00157921/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, składa się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 126/2 o powierzchni 0,2864 ha w obrębie geodezyjnym P-39 Miasta Łodzi; 
  • Nieruchomość uregulowana w księdze wieczystej nr LD1M/00320042/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, składa się z działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 126/3 o powierzchni 3,1215 ha, w obrębie geodezyjnym P-39 Miasta Łodzi; 
  • Łączna powierzchnia działek wynosi 3,4079 ha.

Nieruchomości położone są w środkowo-zachodniej części Łodzi, obszarze pogranicza administracyjnego z Miastem Konstantynów Łódzki, w odległości ok. 12 km od centrum Miasta Łodzi. Teren w najbliższym sąsiedztwie nieruchomości jest częściowo zagospodarowany, z zabudową przemysłowo-usługową. W pobliżu nieruchomości od strony północno-zachodniej rozciąga się teren Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa „Nowy Józefów – Srebrna”.

W sąsiedztwie, od strony północnej występują tereny Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na którym swoje fabryki mają HOLLMULLER i AMCOR oraz inne tereny inwestycyjne ŁSSE w Konstantynowie Łódzkim. Od strony wschodniej znajdują się tereny ŁSSE z Gillette Poland International i Innteligent Logistik Solutions. Nieruchomości znajdują się w odległości 2 km od międzynarodowego portu lotniczego im. Władysława Reymonta. Obszar jest systematycznie doinwestowywany infrastrukturalnie. W bezpośrednim sąsiedztwie budowana jest droga ekspresowa S 14. 

Umową dzierżawy z dnia 21.06.2018 r. nieruchomości składające się z działki nr 126/2 i 126/3 przekazane zostały Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Łodzi na okres 25 lat pod budowę nowej siedziby Ośrodka. Aktualnie na terenie nieruchomości oddanych w posiadanie zależne, wzniesiona została nowa siedziba wyżej wymienionej wojewódzkiej osoby prawnej.

osoba zarządzająca
Luiza Kacprzak (pokój nr 112) nr tel. 112 tel. kom. 664 495 839