Łódź, Narutowicza 122

opis nieruchomości
 • Nieruchomość gruntowa,  zabudowana; 
 • Nieruchomość stanowi własność Województwa Łódzkiego; 
 • Księga wieczysta nr LD1M/00041148/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych;
 • Działka nr 122/7 położona w obrębie geodezyjnym S-4 Miasta Łodzi;
 • Powierzchnia gruntu 1,0734 ha;

Zabudowana działka gruntu nr 122/7 w obrębie S-4 zlokalizowana jest przy ul. Narutowicza 122, na terenie osiedla Śródmieście Wschód, na obszarze zurbanizowanym, zabudowanym, wyposażonym w urządzenia infrastruktury technicznej, sieć dróg i traktów pieszych. Położona jest po północnej  stronie ulicy Narutowicza, pomiędzy ulicami Debicha, a Muszyńskiego. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią budynki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Radia Łódź. Na nieruchomości wg kartoteki budynków posadowione są 3 budynki użyteczności publicznej: szkoły, bursy i socjalny. Wszystkie budynki są murowane, wybudowane w konstrukcji mieszanej. Dostęp do nieruchomości możliwy jest od ulicy Narutowicza oraz od ulicy Debicha. Na terenie nieruchomości od strony północnej znajduje się parking i droga dojazdowa do budynku wyłożone kostką betonową oraz asfaltowe boisko. Ogrodzenie nieruchomości wykonane jest
w części z elementów żelbetowych, częściowo z siatki stalowej. Budynki posadowione na nieruchomości wyposażone są w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, wentylacji mechanicznej, odgromową, c.o. z sieci miejskiej, gazową, ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego a budynek szkoły dodatkowo w platformę do przewozu osób niepełnosprawnych. Budynki przy ul. Narutowicza 122 w Łodzi wybudowane zostały w roku 1962, natomiast w  roku 2013 przeszły termomodernizację. 

Parametry techniczno-użytkowe budynków :

Budynek szkoły: dwukondygnacyjny, murowany, podpiwniczony. 

 • Powierzchnia użytkowa : 1666,38 m2
 • Powierzchnia zabudowy: 1065,00 m2

Budynek bursy: czterokondygnacyjny, murowany, podpiwniczony.

 • Powierzchnia użytkowa: 3464,84 m2
 • Powierzchnia zabudowy: 883,00 m2

Budynek socjalny: jednokondygnacyjny, murowany, niepodpiwniczony.

 • Powierzchni użytkowa: 1264,63 m2
 • Powierzchnia zabudowy: 901,00 m2

Nieruchomość obecnie użytkowana jest przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, w skład którego wchodzą :

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi (zajmowana powierzchnia użytkowa : 2614,19 m2, powierzchnia użytkowa 61 pomieszczeń mieszkalnych : 1237,17 m2) oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi, a także przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.  

Część pomieszczeń piwnic nie jest wykorzystywana na cele statutowe Województwa Łódzkiego.

osoba zarządzająca
Andrzej Kieresiński (pokój 113) nr tel. 113 tel. kom. 667 637 102