Łódź, Limanowskiego 200

opis nieruchomości
 • Nieruchomości gruntowe zabudowane; 
 • Stan prawny nieruchomości jest złożony. W zasadniczej części działki posiadają nieuregulowany stan prawny, a w pozostałej części na działkach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz na działkach stanowiących własność Gminy Miasto Łódź. Województwo Łódzkie jest samoistnym posiadaczem nieruchomości; 
 • Działki nr: 16/2, 16/3, 16/29, 16/30, 16/31, 16/33, 16/34, 16/35, 16/36, 16/44, 16/45 położonych   w obrębie B-44  w jednostce ewidencyjnej Łódź – Bałuty;
 • Dla działki nr 16/2 o pow. 0,0413 ha nie jest prowadzona KW ani Zbiór Dokumentów. 
 • Dla działki nr 16/3 o pow. 0,0291 ha (ul. Limanowskiego 198) prowadzona jest KW
  nr LD1M/00044549/4. W dziale II KW jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa. 
 • Dla działek nr 16/29, 16/44, 16/45 o łącznej pow. 0,0551 ha (ul. Limanowskiego 202) prowadzona jest KW nr LD1M/00173225/0. W dziale II KW jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa – Prezydent Miasta Łodzi.
 • Dla działki nr 16/30 o pow. 0,00085 ha nie jest prowadzona KW ani Zbiór Dokumentów.
 • Dla działki nr 16/31 o pow. 0,0028 ha nie jest prowadzona KW ani Zbiór Dokumentów.
 • Dla działki nr 16/33 o pow. 0,0572 ha (ul. Limanowskiego 202) prowadzona jest KW nr LD1M/00173227/4. W dziale II KW jako właściciel wpisana jest Gmina Miasto Łódź.
 • Dla działki nr 16/34 o pow. 0,0336 ha nie jest prowadzona KW ani Zbiór Dokumentów.
 • Dla działki nr 16/35 o pow. 0,0437 ha (ul. Limanowskiego 198) prowadzona jest KW nr LD1M/00173226/7.  W dziale II KW jak właściciel wpisana jest Gmina Łódź.
 • Dla działki nr 16/36 o pow. 0,0127 ha nie jest prowadzona KW ani Zbiór Dokumentów.

Nieruchomości położone są w północno-zachodniej części Łodzi, w dawnej dzielnicy Łódź-Bałuty, w jej zachodniej części. W pobliżu przedmiotowych nieruchomości znajdują się obiekty mieszkalne budownictwa wielorodzinnego oraz obiekty handlowo-usługowe zlokalizowane w dwukondygnacyjnym pawilonie handlowym. W sąsiedztwie znajdują się również nieliczne stare budynki mieszkalne – kamienice oraz pojedyncze budynki mieszkalne jednorodzinne. W pobliżu nieruchomości przebiega linia kolejowa Łódź-Kaliska oraz znajduje się stacja kolejowa Łódź-Żabieniec. Ulica Limanowskiego jest jednym z głównych traktów komunikacyjnych miasta Łodzi, drogą wylotową z miasta w kierunku zachodnim.

Działki mają kształt prostokątny, lekko wydłużony w kierunku wschód-zachód o nieuregulowanym stanie prawnym. Zabudowane są budynkiem dawnego kina „Adria”. Budynek posadowiony jest w centralnej części nieruchomości,  od strony Limanowskiego zasłonięty przez małą kamienicę mieszkalną. 

Budynek dawnego kina został wybudowany w pierwszej połowie lat 70 XX w. Budynek został zrealizowany w formie jednej bryły architektonicznej z „doklejonymi” od strony wschodniej i zachodniej szerokimi klatkami schodowymi, obsługującymi widownię dawnego kina oraz niezależnym wejściem do pomieszczeń operatora. Budynek został wybudowany jako dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej 1 646,00  m².

STAN TECHNICZNO – UŻYTKOWY BUDYNKU 

Przedmiotowe nieruchomości wyposażone są w instalację: wodociągową, kanalizacyjną, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, odgromową telekomunikacyjną.

Parametry ogólne:

 • Rok budowy: 1975
 • Powierzchnia zabudowy: 821,50 m2
 • Powierzchnia użytkowa: 1646,00 m2

W budynku oddana jest w najem część powierzchni dachu na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – 30,00 m2.

osoba zarządzająca
Aneta Supeł (pokój nr 115) nr tel. 115 tel. kom. 662 116 820