Łódź, Kamińskiego 7/9

opis nieruchomości
 • Nieruchomości gruntowe zabudowane;
 • Nieruchomości stanowią własność Województwa Łódzkiego;
 • Księgi wieczyste nr LD1M/00315068/9, LD1M/003150569/6 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych;
 • Działki nr 25/3; 25/4 znajdują się w obrębie S-2;
 • Powierzchnia łączna działek to 0,2874 ha.

Nieruchomości są zlokalizowane w centralnej części miasta Łodzi po zachodniej stronie ulicy Kamińskiego, na odcinku pomiędzy ul. Północną i ul. Pomorską w niedalekim sąsiedztwie Ronda Solidarności. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości mieszkalne. W odległości ok. 100 m znajduje się Teatr Muzyczny i Szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Nieruchomości są dobrze skomunikowane zarówno komunikacją miejską autobusową (przystanki na ul. Północnej), jak i tramwajową (przystanki na ul. Pomorskiej).

Dla terenów, na których położone są nieruchomości nie ma obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Stosownie do zapisów art. 4 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, ustalenie warunków zabudowy
i zagospodarowania w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, następuje w decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Nr LXIXI/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenie oznaczonym SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej 

Na nieruchomościach posadowione są 2 budynki murowane, o funkcji biurowo-usługowej oraz gospodarczo-usługowej. Budynek frontowy jest położony wzdłuż wschodniej granicy działek. Budynek parterowy położony jest wzdłuż zachodnich granic działek.

Wejście i wjazd na nieruchomości jest od strony ulicy Kamińskiego.

Na terenie wewnętrznego dziedzińca znajdują się drzewa i krzewy, które wymagają bieżącej konserwacji. Zostały na nim również wydzielone obszary parkowania dla samochodów. Nawierzchnia podwórza w części jest z kostki kamiennej i trylinki.

Nieruchomości są dozorowane całodobowo przez firmę świadczącą usługi w zakresie ochrony.

W budynku frontowym znajduje się siedziba Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego.

Parametry techniczno – użytkowe budynków :

 

Budynek frontowy

Budynek pięciokondygnacyjny w zabudowie pierzejowej, murowany w całości podpiwniczony z poddaszem częściowo użytkowym. Budynek posiada trzy klatki schodowe. Przeznaczony na cele biurowe i usługowe służby zdrowia.

Parametry ogólne:

 • Ilość kondygnacji: 4 nadziemne + podpiwniczenie
 • Rok budowy:           ok. 1956
 • Powierzchnia zabudowy budynku : 506,87 m2
 • Powierzchnia użytkowa budynku : 2 251,40 m2 
 • Kubatura budynku : 9 628,00 m3 .

Budynek wyposażony jest w następujące  instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania z sieci miejskiej, ciepła woda, telefoniczną, odgromową.

Konstrukcja budynku:

Fundamenty: murowane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej i żelbetowe, 

Ściany: nośne i działowe  murowane z cegły ceramicznej i bloczków gazobetonowych,

Dach: stropodach żelbetowy, konstrukcja dachu z płyt prefabrykowanych, pokrycie papą termozgrzewalną,

Okna: PCV, 

Drzwi: wejściowe i wiatrołap o konstrukcji z aluminium, drzwi wewnętrzne płytowe, 

Schody: zewnętrzne betonowe obłożone lastrico, wewnętrzne  betonowe zwieńczone lastrico,

Posadzki: betonowe zwieńczone lastrico, wykładziny terakota, PCV oraz dywanowe,

 

Budynek niski

Budynek murowany parterowy przeznaczony jest na cele usługowe służby zdrowia (pomieszczenia gabinetów lekarskich), pomieszczenia pomocnicze i garaże.

Parametry ogólne:

Ilość kondygnacji: 1 nadziemna brak podpiwniczenia

 • Rok budowy: ok. 1956
 • Powierzchnia zabudowy budynku : 356,66 m2
 • Powierzchnia użytkowa budynku : 291,51 m2 
 • Kubatura budynku : 1 177,00 m3 .

Budynek wyposażony jest w następujące  instalacje:

 • elektryczną, 
 • wodociągową i kanalizacyjną z sieci miejskiej, 
 • centralnego ogrzewania z sieci miejskiej
 • odgromową
 • wentylacji grawitacyjnej

Konstrukcja budynku:

Fundamenty: murowane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej i gruzobetonowe,

Ściany: nośne i działowe murowane z cegły ceramicznej,

Dach: jednospadowy o konstrukcji ogniotrwałej żelbetowej, belki i płyty  dachowe żelbetowe prefabrykowane, pokrycie papą termozgrzewalną,

Okna: PCV, 

Drzwi: zewnętrzne drewniane oraz aluminiowe, drzwi wewnętrzne płytowe,

Posadzki: cementowe z wykładziną terakota oraz rulon PCV, w garażach zatarte na gładko.

W budynku niskim znajdują się pomieszczenia zajmowane przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego. 

osoba zarządzająca
Aneta Supeł (pokój nr 115) nr tel. 115 tel. kom. 662 116 820