Łódź, Aleksandrowska 159

opis nieruchomości
 • Nieruchomość gruntowa  zabudowana; 
 • Nieruchomość stanowi własność  Województwa Łódzkiego; 
 • Księga wieczysta nr  LD1M/00296424/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych;
 • Działki nr 51/95, 51/97, 51/98,  51/99, 51/100, 51/101 położone w obrębie geodezyjnym B-37;
 • Powierzchnia łączna działek wynosi  6,7208 ha.

Nieruchomość zlokalizowana jest w północnej części miasta Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159, w kwartale ulic: Chochoła, Bruzdowa/Sezamkowa, Spadkowa i Aleksandrowska, na terenie rozległego kompleksu parkowo-leśnego, w obrębie dawnej dzielnicy Bałuty. Nieruchomość do dnia 25.07.2014 roku była wykorzystywana przez  Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej. 

Otoczenie nieruchomości stanowią pawilony Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej a także domy mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej. 

Na działkach o numerach ewidencyjnych 51/95, 51/97, 51/98, 51/100 posadowione są budynki o różnych funkcjach. Działki o numerach ewidencyjnych 51/99 i 51/101 stanowią ciągi komunikacyjne – drogi wewnętrzne utwardzone płytami betonowymi, chodnikowymi i trylinką.

 1. Działka  nr 51/95: Ma kształt zbliżony do prostokąta, w jej północno-wschodnim narożniku znajduje się tzw. budynek „Piórkowskiego” wybudowany w 1889 roku
  o powierzchni użytkowej 416,20 m2 oraz budynek magazynu farb.
 2. Działka nr 51/97: Ma kształt zbliżony do trójkąta. Na działce znajdują się następujące budynki i budowle, które są pustostanami:
 • kuchnia (dwukondygnacyjny o pow. użytkowej 2183,42 m2);
 • pralnia (dwukondygnacyjny o pow. użytkowej 764,60 m2);
 • budynek ZOS (jednokondygnacyjny, o pow. użytkowej 171,03 m2);
 • magazyn (dwukondygnacyjny, o pow. użytkowej 247,00 m2);
 • kotłownia (trzykondygnacyjny o pow. użytkowej 572,00 m2);
 • warsztat (jednokondygnacyjny, o pow. użytkowej 1140,80 m2);
 • magazyn gospodarczy (jednokondygnacyjny, o pow. użytkowej 463,40 m2);
 • garaże murowane (jednokondygnacyjne, o pow. użytkowej 186,30 m2);
 • apteka (dwukondygnacyjny o pow. użytkowa 326,44 m2);
 • chłodnia (jednokondygnacyjny pow. użytkowa 71,11 m2).
 1. Działki nr 51/98 oraz 51/100: Posadowionych jest 9 budynków zwanych „willami”, które w części (4 lokale w willach nr 6,7 i nr 8) są wykorzystywane do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Osiem „willi” wpisanych jest do gminnej ewidencji zabytków.  
 2. Działki nr 51/99 i 51/101: Stanowią drogi wewnętrzne w głębi obiektu. Na nieruchomości znajdują się również inne obiekty budowlane jak: magazyny, wiaty oraz komin kotłowni, będące pustostanami 

Nieruchomość wyposażona jest w infrastrukturę techniczną w postaci: instalacji elektrycznej ( w tym 1 przyłącze z sieci miejskiej), wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Przyłącza z sieci miejskiej do wyżej wymienionych instalacji posiada Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej .

W dniu 4 listopada 2015 r. prawo własności  nieruchomości zostało obciążone ograniczonym prawem rzeczowym- hipoteką umowną na sumę 13 000 000 zł.

osoba zarządzająca
Luiza Kacprzak (pokój nr 112) nr tel. 112 tel. kom. 664 495 839