Kutno, ul. Bitwy pod Kutnem

opis nieruchomości
  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana;
  • Nieruchomość stanowi własność Województwa Łódzkiego;
  • Dla nieruchomości V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kutnie prowadzi księgę wieczystą nr LD1K/00059209/5;
  • Nieruchomość składa się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1036/55, 1036/57, 1036/58, 1036/60, 1036/63 w obrębie ewidencyjnym 4-Kościuszków;
  • Powierzchnia łączna działek wynosi 0,7187 ha

Działki nie są wykorzystywane do realizacji celów statutowych Województwa Łódzkiego.

 

osoba zarządzająca
Ewa Antoniak (pok. 115) nr tel. wew. 115 tel. kom. 664 496 814 email: ewaantoniak@znwl.pl