Brzeziny, Konstytucji 3 maja 5

opis nieruchomości
  • Nieruchomość gruntowa zabudowana;
  • Nieruchomość stanowi współwłasność Województwa Łódzkiego
    do 1542/46141 części oraz Powiatu Brzezińskiego do pozostałej części 44599/46141;
  • Księga wieczysta Nr LD1B/00010255/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Brzezinach VI Wydział Ksiąg Wieczystych;
  • Nieruchomość składa się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 2566/2, 2568/1, 2569/3 i 2570/3 w obrębie 8 Miasta Brzeziny;
  • Łączna powierzchnia gruntu 1,7677 ha.

Na części nieruchomości, obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 2570/3 posadowiony jest budynek dydaktyczny. Województwo Łódzkie zajmuje w ramach tego budynku 8 pomieszczeń wykorzystywanych na cele biblioteczne, korytarz oraz sanitariat o łącznej powierzchni 185,00 m2. Nieruchomość posiada kotłownię, instalację c.o. oraz wentylację kominową.

W części budynku zajmowanego przez Województwo Łódzkie ma swoją siedzibę filia Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach, która ma status wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Województwa Łódzkiego. Całość powierzchni zajmowanej przez filię Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach z/s w Brzezinach jest wykorzystywana na cele statutowe. Trwałym zarządcą udziału stanowiącego własność Powiatu Brzezińskiego jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.

Parametry techniczno-użytkowe budynku

  • Rok budowy – 1974
  • Powierzchnia użytkowa – 1923,33 m2
  • Kubatura – 6683,00 m3
osoba zarządzająca
Ewa Antoniak, pok. 115 nr tel. nr tel wew. 115, tel. kom. 664 496 814 email: ewaantoniak@znwl.pl