Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Pomoc dla przedsiębiorców (COVID)

Pomoc dla przedsiębiorców.

30.06.2021
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje, iż w dniu 22 czerwca 2021 roku została podjęta przez Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwała Nr XXXII/424/21 zmieniająca Uchwałę Nr XX/306/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 września w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Województwu Łódzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Warunkiem ubiegania się o ulgi w spłacie należności przypadających za okres do dnia zniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jest złożenie wniosku wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną. Wzory w załączeniu.

Pomoc dla przedsiębiorców.

04.01.2021
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje, iż w dniu 15 grudnia 2020 roku została podjęta przez Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwała Nr XXIV/369/20 zmieniająca Uchwałę Nr XX/306/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 września w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Województwu Łódzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Pomoc dla przedsiębiorców

30.09.2020
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje, iż w dniu 29 września 2020 r. została podjęta przez Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwała Nr 984/20 w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Województwu Łódzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Pomoc dla przedsiębiorców

23.09.2020
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje, iż w dniu 15 września br została podjęta przez Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwała Nr XX/306/20 w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Województwu Łódzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Pomoc dla przedsiębiorców

27.07.2020
W związku z sytuacją epidemiczną Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę Nr 640/20 w sprawie odroczenia obowiązku spłaty należności mających charakter cywilnoprawny z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Dla niesłyszących