o projekcie

06.12.2021

„Maria Konopnicka inspiracja kulturową Województwa Łódzkiego. Rewaloryzacja parku w Bronowie”

Wartość projektu

0,345 mln złotych

Kwota dofinansowania

Start projektu

06.10.2020

Koniec projektu

15.12.2020

Bronów gm. Wartkowice powiat poddębicki , siedziba Muzeum im. Marii Konopnickiej – filia Bibliotek Pedagogicznej w Sieradzu

 

I. Tytuł projektu .

„Maria Konopnicka inspiracja kulturową Województwa Łódzkiego. Rewaloryzacja parku w Bronowie”

 

II. Cel projektu:

Zasadniczym celem projektu jest wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego Dworku Marii Konopnickiej w Bronowie- filia Bibliotek Pedagogicznej w Sieradzu dla rozwoju turystyki i rekreacji w powiecie poddębickim oraz wzrostu atrakcyjności województwa łódzkiego. Celem działania jest modernizacja i rewaloryzacja kompleksu parkowo-dworskiego zwiększająca aktywność turystyczną i poprawiająca ofertę kulturalna regionu, dotarcie do szerokiej rzeszy odbiorców. Utworzenie nowych możliwości oferty Dworku w kontekście organizowania plenerowych wydarzeń artystycznych i kulturalnych. Wszystkie zaplanowane w ramach projektu działania zwiększą wartość infrastruktury Dworku i jego oferty programowej, a poprzez to zasób kulturalny powiatu poddębickiego.

 

III. Finansowanie projektu – Budżet Obywatelski Województwa Łódzkiego na 2020 rok  „Łódzkie na Plus”

Koszt ogólny realizacji inwestycji 0,345 mln złotych.

 

V. Okres realizacji inwestycji.

06.10.2020 r. – 15.12.2020 r.

 

VI. Wykonane prace.

– naprawa drogi dojazdowej z kamienia polnego w istniejącym śladzie

– naprawa drogi wokół dworku wraz z parkingiem oraz dodatkowymi zatoczkami z kruszywa łamanego

– wymiana kręgu i nakrywy studni oraz montaż stylizowanego zdroju

– oczyszczenie stawu przy dworku o średnicy ok. 40 m

– ustawienie stylizowanej altany o wymiarach 6 x 4 m

– ustawienie 10 szt. stylizowanych ławek

– ustawienie znaków drogowych

galeria

aktualności

nawigacja