o projekcie

06.12.2021

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łowiczu – etap II”

Wartość projektu

0,5 mln złotych

Kwota dofinansowania

Start projektu

01.2021

Koniec projektu

12.2021

Łowicz ul. Ułańska 2- siedziba Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego.

 

I. Tytuł projektu .
„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łowiczu – etap II”

 

II. Cel projektu:
Zagospodarowanie wolnej przestrzeni na nieruchomości szkolnej. Zadanie obejmuje budowę kolejnych elementów boiska wielofunkcyjnego: bieżni, boiska do piłki nożnej, skoczni w dal oraz rzutu kulą. Ogólnodostępność obiektu przyczyni się do zapobiegania negatywnym zjawiskom społecznym poprzez promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Łowicza i okolic.

 

III. Finansowanie projektu – Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego na 2021

Koszt ogólny realizacji inwestycji 0,5 mln złotych.

 

IV. Okres realizacji inwestycji.
01.2021 r. – 12.2021 r.

 

V. Prace do wykonania.
Dla ukształtowania terenu zostanie wykonana makroniwelacja. Dojście do obiektów zapewnia dwa chodniki o nawierzchni z kostki betonowej w obrzeżach betonowych. Na powierzchni skarp i na terenie wewnątrz bieżni będzie wykonana nawierzchnia trawiasta. Zakres robót obejmuje budowę:
– bieżni okólnej dwutorowej (200m) oraz trzytorowej (60m) z nawierzchnią poliuretanową,
-skoczni do skoku w dal z nawierzchnią poliuteranową (1,22 m),
– rzutni do pchnięcia kulą utwardzonej kostka betonową oraz ogrodzenia do pchnięcia kulą.
Powierzchnia terenu, na którym będą wykonywane prace inwestycyjne wynosi 19 249 m2 , a powierzchnia istniejącej zabudowy 4278 m2.

galeria

aktualności

nawigacja