o projekcie

06.12.2021

Bronów gm. Wartkowice powiat poddębicki , siedziba Muzeum im. Marii Konopnickiej – filia Bibliotek Pedagogicznej w Sieradzu

Wartość projektu

0,5 mln złotych

Kwota dofinansowania

Start projektu

01.2021

Koniec projektu

12.2021

Bronów gm. Wartkowice powiat poddębicki , siedziba Muzeum im. Marii Konopnickiej – filia Bibliotek Pedagogicznej w Sieradzu

 

I. Tytuł projektu .

Na herbatce u Marii Konopnickiej. Bronów-nic tu się nie kończy lecz wszystko trwa”.

 

II. Cel projektu:

Głównym zadaniem projektu jest wskazanie na bogata historię, kulturę, walory turystyczno-krajoznawcze i piękno kompleksu parkowo-dworskiego w Bronowie, w którym w latach 1862-1872 mieszkała i tworzyła najwybitniejsza poetka okresu realizmu, nowelistka, pisarka dla dzieci, publicystka i tłumaczka-Maria Konopnicka. Celem działania jest kompleksowa modernizacja i rewaloryzacja parku zwiększająca wartość infrastruktury dworku i jego oferty kulturalnej, kierowanej do szerokiej rzeszy odbiorców. Rewitalizacja parku powinna odbyć się z uwzględnieniem istniejących funkcji parku i wzbogacenia istniejącego programu funkcjonalnego do pełnienia nowych funkcji edukacyjnych i rozrywkowych.

 

III. Finansowanie projektu – Budżet Obywatelski na 2021 rok „Łódzkie na Plus”

Koszt ogólny realizacji inwestycji 0,5 mln złotych.

 

IV. Okres realizacji inwestycji.

01.2021 r. – 12.2021 r.

 

V. Planowane prace.

galeria

aktualności

nawigacja