Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Zamówienia publiczne

Program funkcjonalno-użytkowy, wraz z koncepcją obiektu, dla nieruchomości znajdującej się przy ul. Piotrkowskiej 67 w Łodzi

02.04.2021

znak sprawy: ZP.262.147.2021

termin składania ofert: 12.04.2021 r., do godz. 10:00

ZAŁĄCZNIKI TREŚĆ ZAPYTANIA

Przeprowadzenie pięcioletnich przeglądów budowlanych

01.04.2021

znak sprawy: ZP.262.140.2021

termin składania ofert: 09.04.2021 r., do godz. 10:00

ZAŁĄCZNIKI TREŚĆ ZAPYTANIA

Przeprowadzenie rocznych przeglądów budowlanych

01.04.2021

znak sprawy: ZP.262.139.2021

termin składania ofert: 09.04.2021 r., do godz. 10:00

ZAŁĄCZNIKI TREŚĆ ZAPYTANIA

Prace budowlane polegające na zabezpieczeniu elewacji oraz balustrad na kondygnacji 2, 12 i 16 w budynku, przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi

31.03.2021

znak sprawy: ZP.262.141.2021

termin składania ofert: 16.04.2021 r., do godz. 10:00

ZAŁĄCZNIKI TREŚĆ ZAPYTANIA

Przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego oraz prób szczelności wewnętrznej instalacji gazowej

24.03.2021

znak sprawy: ZP.262.125.2021

termin składania ofert: 01.04.2021 r., do godz. 10:00

Dla niesłyszących