Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Zamówienia publiczne

USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE ZARZĄDZANYM PRZEZ ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, ZLOKALIZOWANYM W ŁODZI PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 8

10.06.2020

ZNAK SPRAWY: ZP.262.313.2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.06.2020 R., GODZ. 10:00

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

Przeprowadzenie rocznych przeglądów technicznej sprawności przewodów kominowych

24.04.2020

znak sprawy: ZP.262.224.2020

termin składania ofert: 06.05.2020 r. do godz. 10:00

Przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego oraz prób szczelności wewnętrznej instalacji gazowej

22.04.2020

znak sprawy: ZP.262.220.2020
termin składania ofert: 05.05.2020 r., do godz. 10:00

wykonanie rocznych przeglądów budowlanych

17.04.2020

znak sprawy: ZP.262.212.2020
termin składania ofert: 27.04.2020 r., do godz. 10:00

Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego

18.03.2020

znak sprawy: ZP.262.161.2020

termin składania ofert: 26.03.2020 r., godz. 10:00

Informacja o wyniku postępowania (informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania)

Dla niesłyszących